Jméno:
T
E
X
T
 
Č
L
Á
N
K
U

***Do textu napiš na místo kam patří obrázek jméno přiloženého souboru, který na toto místo patří!

***Přiložený soubor nesmí obsahovat (.) tečku.